waarom wij geloven

en waarom iedereen zou moeten geloven

Waarom wij geloven (en iedereen zou moeten geloven)

Er zijn vele redenen om te geloven, maar wij willen ons beperken tot de voor mij voornaamste zes. Ik wil beginnen met een reden recht uit de bijbel en dus van God voor we naar de eerder humane redenen gaan kijken.

- Romeinen 1:19,20

'Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.'

Dus een nuchter mens zal uit de natuur met alles op en aan, afleiden dat er een God is die werkt. Alleen falen we om dat te erkennen gaat het hoofdstuk in Romeinen verder. 

- Er is geen alternatief:

Er zijn veel geloven en overtuigingen, maar van alle geloven mag ik toch wel zeggen dat het Christendom het meest geloofwaardig is. Al is het maar dat het christendom het meest kritisch is naar zichzelf(en andere), het meest onderbouwd, het meest rationele.

Meeste Geloven hebben hun oorsprong niet eens bij het begin der tijden en zijn eerder verschijningen van de laatste decennia of eeuwen wat deze al weinig geloofwaardigheid geven, aangenomen dat het jodendom het fundament is waar het Christendom verder op bouwt.

Een andere belangrijke factor die bij de meeste geloven bedenkelijk is, is de oorsprong van hun openbaring. De openbaring van het christendom wordt in het volgende reden meer besproken.

Er is natuurlijk ook de evolutie theorie. Maar dit is (of kan) een eeuwige discussie zijn met tientallen voor en tientallen tegen argumenten die ik hier niet wil voeren. Voor mij is het, kritisch afgewogen, dat het christelijk geloof veel sterker in zijn schoenen staat dan evolutie. En ik zeg bewust evolutie omdat wetenschap aan de kant van geloof kan staan, afhangend van hoe je het gebruikt.

Voor geïnteresseerden van een algemene argumentatie  wil ik graag verwijzen naar de andere pagina die op deze website staat. 

- De authenticiteit en autoriteit vd bijbel

De bijbel is niet veranderd sinds de originele teksten zijn teruggevonden en als autoritair beschouwd zijn geworden. Ze worden pas autoritair beschouwd nadat elk van de geschriften nauwkeurig afgewogen werd destijds (in de vierde eeuw na christus) door concilies die gehouden werden en die door tientallen vooraanstaande geestelijken aan zware eisen moesten voldoen (zoals eerste bron schrijvers, ze mogen andere Bijbelboeken niet tegenspreken,...) en het is daarom ook dat er enkelen zijn afgevallen: de apocriefen of deutrocanonieke boeken en bv. het evangelie van Thomas waar ze in boeken of films zoals de Da Vinci code zich gretig op storten.

Manuscripten zijn nog steeds beschikbaar verspreid over meerdere bibliotheken en archieven waaraan de bijbels vandaag aan getoetst worden, natuurlijk kunnen door vertaling wel accenten verloren gaan.

Het is daarom ook dat vandaag de dag de bijbel van de getuigen van jehova niet geaccepteerd wordt door de internationale gemeenschap van theologen, omdat deze niet voldoende overeenkomt met de originele manuscripten.

- De wonderen die er vandaag nog gebeuren (of gebedsverhoringen)

Alhoewel we dat in België minder zien, gebeuren er vandaag nog velen wonderen over de hele wereld. De bijbel zegt dat Jezus niet zoveel wonderen deed in zijn thuis stad wegens hun ongeloof. Dat is hier waarschijnlijk ook het geval.

Ik ken mensen die er wel mee bezig zijn en hoewel het soms subjectief kan zijn is het ook vaak objectief als het te controleren valt met röntgenfoto's of als blinden plotseling zien en dergelijken.

- De profetieën die uit komen eeuwen later dan ze voorspeld zijn.

          - de vele profetieën over Jezus

          - de profetieën over Israël: de diaspora, de terugkeer,...

          - de profetieën over de eindtijd zoals de toenemend natuurgeweld

 

- De kracht die vandaag de dag door de bijbel werkt.

In christelijke termen: gelovigen worden geheiligd en gerechtvaardigd:

zonde word vervangen door deugd: of het nu stelen, liegen, immoraliteit, boosheid of anderen zijn, het wordt afgebroken en vervangen door goede daden.

Ik hoor u al komen; het is niet omdat enkele "priesters" (rotte appels) gruweldaden begaan hebben dat het geval is met andere christenen. Men kan zich ernstig de vraag stellen of deze wel wedergeboren christenen zijn. Men mag ook nooit aan de hand van daden van mensen het geloof beoordelen, alleen maar de openbaring zelf. Of mensen er naar luisteren of niet verandert daar niks aan.